varlig

varlig
adj (-t, -a) varsam, försiktig

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • varlig — • försiktig, aktsam, varsam, varlig, omsorgsfull, uppmärksam • försiktig, varsam, noga med, varlig, omtänksam, sorgfällig • försiktig, varsam, noga med, varlig, omtänksam, sorgfällig, sparsam …   Svensk synonymlexikon

  • varlig — var|lig adj., t, e (ÆLDRE forsigtig, varsom) …   Dansk ordbog

  • vårlig — vår|lig adj., t, e (forårsagtig) …   Dansk ordbog

  • vårlig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • varsam — • försiktig, aktsam, varsam, varlig, omsorgsfull, uppmärksam, påpasslig • försiktig, varsam, noga med, varlig, omtänksam, sorgfällig • försiktig, aktsam, varsam, varlig, omsorgsfull, uppmärksam • diskret, grannlaga, taktful, tystlåten, finkänslig …   Svensk synonymlexikon

  • aktsam — • försiktig, aktsam, varsam, varlig, omsorgsfull, uppmärksam • försiktig, varsam, noga med, varlig, omtänksam, sorgfällig • läraktig, vaken, mottaglig, bildbar, uppmärksam, docil …   Svensk synonymlexikon

  • försiktig — • försiktig, varsam, noga med, varlig, omtänksam, sorgfällig • försiktig, aktsam, varsam, varlig, omsorgsfull, uppmärksam …   Svensk synonymlexikon

  • Norway in the Eurovision Song Contest 1963 — Eurovision Song Contest 1963 Country  Norway National selection Selection process Melodi Grand Prix 19 …   Wikipedia

  • noga med — • försiktig, varsam, noga med, varlig, omtänksam, sorgfällig …   Svensk synonymlexikon

  • omsorgsfull — • samvetsgrann, noggrann, noga, omsorgsfull, ordentlig • försiktig, aktsam, varsam, varlig, omsorgsfull, uppmärksam …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”